Praktisk information

Här hittar du information om olika funktioner i ditt nätverk, länkar och annat som du kan behöva i din roll som SVF-koordinator.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd.

Cancerrådgivningen

CaPrim

Genom kompetensnätverket CaPrim (cancer i primärvården) kan vi nå alla 216 vårdcentraler i SLL med information och kunskap om cancersjukdomar.

CaPrim

Frågor och svar om SVF

En sida som samlar frågor om standardiserade vårdförlopp och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Har du en fråga du inte hittar här? Skicka in din egen fråga!

Frågor och svar om SVF

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos.

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kontaktlista koordinatorer

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga SVF-koordinatorer i Region Stockholm och Region Gotland. Listan uppdaters kontinuerligt

Kontaktlista (pdf, nytt fönster)

Processledarens roll

Att vara processledare på RCC innebär att ha ett övergripande ansvar för patientprocessen i sin diagnos. Processledaren sitter med i vårdprogramgrupp, ansvarar för ledtider och annat som påverkar processen.

Som SVF-koordinator kan du kontaka processledaren om du har frågor om hur du ska tolka vårdförloppet.

Samordnande kontaktsjuksköterska

Har samma uppdrag som processledaren men inom omvårdnad.