Praktisk information

Här hittar du information om olika funktioner i ditt nätverk, länkar och annat som du kan behöva i din roll som SVF-koordinator.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd.

Cancerrådgivningen

CaPrim

Genom kompetensnätverket CaPrim (cancer i primärvården) kan vi nå alla 216 vårdcentraler i SLL med information och kunskap om cancersjukdomar.

CaPrim

Frågor och svar om SVF

En sida som samlar frågor om standardiserade vårdförlopp och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Har du en fråga du inte hittar här? Skicka in din egen fråga!

Frågor och svar om SVF

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos.

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kontaktlista koordinatorer

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga SVF-koordinatorer i Region Stockholm och Region Gotland. Listan uppdaters kontinuerligt

Kontaktlista (pdf, nytt fönster)

Mobilappen Cancervård

Nu kan du ladda hem vår mobilapp Cancervård som finns tillgänglig på Apples App Store, Microsofts Windows Store och Androids Google Play.

Mobilappen Cancervård

Processledarens roll

Att vara processledare på RCC innebär att ha ett övergripande ansvar för patientprocessen i sin diagnos. Processledaren sitter med i vårdprogramgrupp, ansvarar för ledtider och annat som påverkar processen.

Som SVF-koordinator kan du kontaka processledaren om du har frågor om hur du ska tolka vårdförloppet.

Samordnande kontaktsjuksköterska

Har samma uppdrag som processledaren men inom omvårdnad.