MENY

SVF-koordinatorn

Det nya sättet att strukturera vården för att korta väntetider i cancervården förutsätter inrättande av koordinatorsfunktioner vid kliniker där diagnosen ställs och där behandlingen planeras och startar.

SVF-koordinatorns nätverkEn administrativ roll

SVF-koordinatorn ska förbättra patientens omhändertagande samt underlätta för behandlande vårdpersonal. Rollen innebär bland annat att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt att följa tillgänglighet och aktuella väntetider. 

Läs mer om uppdraget för SVF-koordinatorn.

Samordnande SVF-koordinator

Rollen innebär bland annat att skapa nätverk och lärandetillfällen mellan alla SVF-koordinatorer. Lenita Lundin vid Cancerrådgivningen är samordnande koordinator på RCC. 

Läs om uppdraget för samordnande SVF-koordinator.

Nätverksträffar 2018

På nätverksträffarna kan man byta erfarenheter och kunskap med andra SVF-koordinatorer samt få inspiration i arbetet med att införa SVF i vården. 

5 september 
15 oktober
3 december

Tid 13.30-16.00
Plats RCC, Västgötagatan 2, plan 4

Nyhetsbrev till SVF-koordinatorer 

Lenita Lundin

samordnande SVF-koordinator

RCC Stockholm-Gotland


Faktaägare: Lenita Lundin

Sidan uppdaterad: 3 juli 2018