SVF-koordinatorn

Det nya sättet att strukturera vården för att korta väntetider i cancervården förutsätter inrättande av koordinatorsfunktioner vid kliniker där diagnosen ställs och där behandlingen planeras och startar.

SVF-koordinatorns nätverkEn administrativ roll

SVF-koordinatorn ska förbättra patientens omhändertagande samt underlätta för behandlande vårdpersonal. Rollen innebär bland annat att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt att följa tillgänglighet och aktuella väntetider. 

Om uppdraget för SVF-koordinatorn

Samordnande SVF-koordinator

Rollen innebär bland annat att skapa nätverk och lärandetillfällen mellan alla SVF-koordinatorer. Lenita Lundin vid Cancerrådgivningen är samordnande koordinator på RCC. 

Om uppdraget för samordnande SVF-koordinator

Nätverksträffar 

På nätverksträffarna byter vi erfarenheter och kunskap med andra SVF-koordinatorer samt får inspiration i arbetet med att införa SVF i vården. Alla som arbetar med SVF är välkomna på nätverksträffarna! Här tar vi upp aktuella svårigheter, delar goda exempel och byter erfarenheter. Ingen anmälan behövs. 

Nyhetsbrev till SVF-koordinatorer