Diskussion om Individuell patientöversikt

Under e-hälsokonferensen Vitalis den 25 augusti 2020 diskuterades Individuell patientöversikt (IPÖ) och hur det kommer påverka arbetet på klinikerna och vad det innebär för patienterna. Syftet var att belysa användningen av patientöversikter ur olika aspekter. Panelen bestod därför av ett antal personer med olika perspektiv.

I spelaren ovan ser du paneldiskussionen från Vitalis.

Panelen

  • Eskil Degsell, närståenderepresentant
  • Ingela Franck Lissbrant, överläkare
  • Per Nodbrant, verksamhetschef
  • Anna Essen, docent i företagsekonomi
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
  • Maria Sörby, projektledare Patientöversikter i cancervården
  • Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer