Nivåstrukturering av cancervård i SLL och Region Gotland

Cancerprocessens resursbehov ser olika ut beroende på tumörtyp.

Bild på cancerprocessens resursbehov

För alla tumörer utom de tre stora tumörgrupperna så samlas de centrala delarna i processen på NKS, Nya Karolinska Solna. Samlad kompetens och utveckling säkrar multidisciplinär samverkan. För bröst-, kolorektal- och prostatacancer samlas patientprocessens olika delar på samma sätt på akutsjukhusen för att åstadkomma ett samlat ansvar.

Bild på beslutade placeringar av cancervård i Stockholms läns landsting

 SLL och Region Gotland har lite olika angreppssätt på nivåstruktureringsarbetet

För Stockholms läns landsting innebär det idag att:

För Region Gotland innebär det i dag att:

  • Kirurgisk behandling och onkologisk behandling genomförs på Gotland med undantag för patienter med behov av mer komplicerade kirurgiska ingrepp, mindre tumörgrupper, intensiv högdos kemoterapi eller strålbehandling.