Vårdprogram för peniscancer

Remiss för det nationella vårdprogrammet för peniscancer. Svara på remissen senast den 14 april 2023.

Remissversion vårdprogram peniscancer (pdf, nytt fönster)

Dokument för insamling av svar (word)

Svara på remiss