Nationell arbetsgrupp för cancergenomik och molekylär patologi

Genomiska analyser är undersökningar av hela arvsmassan – genomet. Med hjälp av genomiska analyser och precisionsmedicin kan fler individer att få en diagnos och individanpassad behandling. Med genomsekvensering går det nu att undersöka alla gener i en och samma analys. 

RCC:s nationella arbetsgruppen för cancergenomik och molekylär patologi har i uppdrag att stötta RCC samverkansgrupp vad gäller frågor om genomik. De ska även vara rådgivande till nationella och regionala myndigheter och grupperingar vad gäller cancergenomik samt bidra till nationell samordning och samverkan mellan regionerna i dessa frågor. Gruppen fungerar också som kontaktpunkt för externa frågeställningar rörande klinisk testning för biomarkörer från läkemedelsföretagen och andra aktörer.

Arbetet sker i dialog med RCC:s nationella arbetsgrupper för cancerläkemedel respektive ärftlig cancer. Man stöttar också vårdprogramgrupper och KVAST-grupper i frågor som rör cancergenomik.

I uppdraget ingår också att vara rådgivande till sjukvårdens laboratorier kring tillämpning av de framtagna rekommendationerna samt att koordinera och samverka sjukvårdsregionalt, i samarbete med lokalt genomiskt medicincentrum (GMC)

Nationella arbetsgruppen för cancergenomik

Ordförande

Anders Edsjö

Ordförande, PhD, Överläkare

Medicinsk Service, Region Skåne och Lunds universitet

 

 

RCC Norr

Richard Palmqvist

patolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Mellan

Antonis Valachis

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

RCC Stockholm-Gotland

Simon Ekman

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

RCC Sydöst

Fredrik Enlund

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

RCC Syd

Thoas Fioretos

klinisk genetiker

Medicinsk Service, Region Skåne och Lunds universitet

RCC Väst

Johan Botling

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset