Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att öka kunskapen om sol och solskador samt att ge tips på hur man pratar med patienter om solvanor.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Mellansverige och Region Värmland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Klicka på länken för att komma till utbildningen på Region Värmlands utbildningsplattform.

Målgrupp

Utbildningen är främst till för sjukvårdspersonal inom cancervården, men även övriga anställda inom hälso- och sjukvård som kommer i kontakt med patienter och allmänhet välkomnas att genomföra utbildningen.

Innehåll

I utbildningen får du information om hur solen skadar och hur man kan skydda sig. Du får även tips på vilka svar du kan ge på patienters frågor.

Du får exempelvis lära dig:

  • vad du behöver veta för att kunna förklara riskerna med solen,
  • när och var solens strålar är som farligast,
  • vad solen gör med huden,
  • hur man skyddar sig mot solen,
  • vad som menas med UV-index.

Utbildningen är uppbyggd av både korta föredrag med information, sant eller falskt-frågor samt frågor med svarsalternativ.

Det tar cirka 20 minuter att genomföra utbildningen. För att gå vidare till nästa steg klickar du på pilen i nedre högra hörnet. Om du vill kan du pausa och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Utbildningen är framtagen av Region Värmland men granskad och godkänd av den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention, och är därmed gångbar i alla regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige.