Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av sena biverkningar, effekter och följdsjukdomar efter cancer och cancerbehandling ökar. RCC i samverkan har tagit fram en webbutbildning för dig i primärvården som möter patienter med cancer.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCCs nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

laptop

Cancerrehabilitering syftar till att göra livet så bra som möjligt före, under och efter behandlingen av sjukdomen. Rehabilitering kan behövas både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Regeringens långsiktiga inriktning när det gäller cancervård anger att primärvården har en nyckelroll i detta arbete. Kunskapen om cancer och cancerrehabilitering behöver därmed stärkas i primärvården.

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Målgrupp

Personal på landets vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar. Förkunskapen hos målgruppen är varierande och utbildningen passar även de som inte har specialintresse för patienter med cancer. Utbildningen är nationell och kan tillgängliggöras i samtliga regioner i Sverige.

Innehåll

Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer. Kompetensutvecklingen ska kunna kopplas till nyttan för patienten.
Utbildningen ska ge följande:

Kunskap och förståelse

 • Ökad kunskap kring sena biverkningar efter cancerbehandling
 • Ökad kunskap kring effekterna av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling
 • Ökad kunskap om cancerrelaterad fatigue och dess behandlingsformer

Färdighet och förmåga

 • Underlätta kopplingen till att problemet/symptomet är relaterat till cancer 
 • Identifiera sena effekter som är relaterade till cancerbehandling
 • Enklare och snabbare kunna identifiera cancerrelaterade besvär/problem

Praktisk information

Webbutbildningen tar totalt cirka 2 timmar och du kan gå utbildningen i valfri ordning. Du kan spara dina framsteg om du vill genomföra den stegvis och återgå till utbildningen när du vill. 
Använd gärna utbildningen som en resurs och kunskapsbank att komma tillbaka till.  
När hela utbildningen är genomförd finns möjlighet att skriva ut ett intyg.

Det finns möjlighet att få tillgång till utbildningen i SCORM-format för att lägga upp den på egna lärplattformar om man exempelvis önskar följa upp utbildningen. Kontakta projektledare Sofie Grinneback för mer information.

Fördjupning

Ansvariga utgivare

Webbutbildningen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering, på uppdrag av RCC i samverkan.

Projektgrupp

 • Malgorzata Luber Szumniak, allmänläkare, Cancerrehabiliteringsmottagning, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Louise Gamming, leg. Fysioterapeut, processledare cancerrehabilitering primärvården, Vårdcentralen Lindeborg, Malmö
 • Sofie Grinneback, utvecklingsledare, Regionalt cancercentrum väst

Involverade i framställningen av informationstexter

 • Annika Sjövall, kolorektalkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering, RCC Stockholm Gotland
 • Ylva Hellstadius, ordförande nationella vårdprogramgruppen cancerrehabilitering, dr, leg sjuksköterska, Centrum för cancerrehabilitering, Stockholm
 • Anton Hillblom, socionom/kurator, Centrum för cancerrehabilitering, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm
 • Entela Bollano, kardiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
 • Maria Lancha, leg. Dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
 • Karin Johansson docent i fysioterapi, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Lund
 • Charlotta Jönsson, Leg. Fysioterapeut, cancerrehabiliteringen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Else-Marie Rasmusson, onkologi Ssk/sexolog, Cancerrehabiliteringen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Karin Ahlberg, Leg sjuksköterska, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg
 • Maria Andrada Hamer, Överläkare, Bäckenbottencentrum, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus
 • Helena Igelström docent i fysioterapi, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet, Uppsala
 • Jenny Heiman, bröstkirurg, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg