Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

RCC Stockholm Gotland har sedan 2015 arbetat med Hälsoinformatörer. Som Hälsoinformatör har man i uppdrag att sprida information om åtta levnadsvanor som minskar risken för cancer – i sina lokala nätverk. Ett syfte med satsningen är en mer jämlik hälsa.

Webbutbildningen bygger på rekommendationerna från den europeiska kodexen mot cancer. Den ger också aktuella fakta och statistisk om cancer. Information om hur man blir hälsoinformatör samt råd hur man kan tänka och göra för att lyckas i sitt uppdrag. Texter och övningar blandas med filmer och utbildningen kan göras på dator, läsplatta eller i mobilen.

Utbildningen uppdateras så fort ny forskning eller fakta tas fram.

Målgrupp

Webbutbildningen Hälsoinformatör – grundutbildning, vänder sig till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör.
Innehåll
Utbildningen tar några timmar att genomföra. Den är indelad i avsnitt och går att ta del av vid ett eller flera tillfällen.

Kursinnehåll

Uppdraget som hälsoinformatör

  • Rollen
  • Råd från samordnare

Cancer i siffror och den europeiska kodexen mot cancer

  • Arbetet mot cancer
  • Minska cancerrisken

Rekommendationer för åtta levnadsvanor

  • Rekommendationer kring tobak, hälsosam vikt, fysisk aktivitet, mat, solvanor, alkohol, vaccin och screening. Cancerformer som kopplas till den specifika levnadsvanan samt vanliga frågor och tips på extramaterial.

Avslutning

  • Om RCC och ordlista
  • Lycka till i ditt viktiga uppdrag

Kontakt

Desirée Branovici
Samordnare Hälsoinformatörer Region Stockholm
RCC Stockholm Gotland
desiree.branovici@regionstockholm.se