Webbutbildning: Grundutbildning i palliativ vård - Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: Betaniastiftelsen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade. 

Innehåll

Utbildningen baseras på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd och det nya vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård. Lindring bortom boten ersätter Palliation ABC.

Genom tre moduler får användaren lära sig mer om palliativ vård och det palliativa förhållningssättet, de fyra hörnstenarna (med ökat fokus på symtomlindring) och vård sista tiden i livet. Utbildningen varvas med kunskapsfrågor och användaren får ett diplom att spara ner eller skriva ut efter godkänd utbildning.

Utbildningen tar ca 2,5 timmar att gå igenom som helhet. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.