Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar också för andra roller i elevhälsoteamet.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Till webbutbildningen

På plattformen Lärtorget klickar du dig vidare till den ”publika kurskatalogen” och anger sedan i sökrutan namnet på utbildningen, Barn och cancer - skolsköterskans roll. Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Klicka här för att nå webbkursen Barn och cancer - skolsköterskans roll
På plattformen Lärtorget klickar du dig vidare till den ”publika kurskatalogen” och anger sedan i sökrutan namnet på utbildningen, Barn och cancer - skolsköterskans roll. Använd den senaste versionen av Chrome, Edge eller Safari för att genomföra utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar kan också passa andra roller i elevhälsoteamet.

Innehåll

Utbildningen har två huvudspår. Det första handlar om barn som kommer i kontakt med cancer, antingen att de drabbas själva eller någon i deras närhet. Det andra spåret tar upp de områden där vi kan jobba med barn för att förebygga att cancer uppstår senare i livet.

  • Tidig upptäck av barncancer
  • Barncancer och skolans roll
  • Barn som närstående till cancerdrabbad
  • HPV-vaccinets betydelse för prevention av cervixcancer
  • Europeiska kodexen mot cancer- delar som påverkar skolbarn
  • Motiverande Samtal (MI) som metod för beteendeförändring hos barnet och dess familj

Varje block är ca 30-60 min och kan göras i egen takt och uppdelat över flera tillfällen.