Presentation av nya nationella vårdprogrammet för bäckencancerrehabilitering

Vi går igenom det nya nationella vårdprogrammet om Bäckencancerrehabilitering. Vårdprogrammet innehåller kapitel kring tarmdysfunktion, miktionsproblem, sexuella problem, lymfödem och smärta i bäckenet.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Distans
Datum: 7 november
Tid: 15:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Målgrupp är all sjukvårdspersonal som arbetar med berörda patientgrupper i södra sjukvårdsregionen.

Länk till mötet skickas till den e-postadress som anges vid anmälan.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan