Webbinarium - datauttag i IPÖ prostatacancer och rapporter i NPCR:s primärregister på grupp – och kliniknivå.

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av rapporter i IPÖ prostatacancer och i NPCR:s primärregister. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tidpunkt fast vid två olika datum.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 17 april
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

17 april Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, titel, sjukhus och klinik

26 april Anmäl dig

Anmäl dig här

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du i stället anmäla dig via e-post till nina.hageman@medinina.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till verksamhetschefer, läkare och kontaktsjuksköterskor som arbetar i IPÖ och som vill lära sig mer om hur man kan ta ut diagnosspecifika rapporter från IPÖ och hur man kan ta fram data gällande bland annat PROM-svar i NPCR:s primärregister på grupp – och kliniknivå.

Innehåll

Under webbinariet går vi igenom fliken Datauttag i IPÖ med diagnosspecifika rapporter och rapporter för PROM-utskick. Vi loggar in i NPCR:s primärregister och visar hur du bland annat kan avläsa täckningsgraden gällande utskick och svarsfrekvens av PROM gällande baslinjeenkäter och uppföljningsenkäter. Vi tittar på enskilda frågeställningar som patienterna besvarat i samband med kurativt syftande behandling och hur man kan jämföra resultaten mellan varandra på sjukvårdsregional och nationell nivå. Vi ger även tips på hur man kan använda enkät-svaren för utvecklings- och förbättringsarbeten inom den egna kliniken. Hinner vi så går vi också in och tittar på rapporten ”Koll på läget” tillsammans.

Kontakt

Nina Hageman
Diagnoskoordinator IPÖ prostatacancer
Telefon: 070-722 05 32
E-post: nina.hageman@medinina.se