Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens översyn av screeningprogrammet. Det kommer även finnas tid för falldiskussioner.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Distans
Datum: 6 oktober
Tid: 08:30 - 16:00
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Anmäl dig senast den 22 september.

Möteslänk skickas ut några dagar innan till de som har anmält sig.

Målgrupp

Dysplasibarnmorskor.

Innehåll

Preliminärt program:

  • Välkommen och genomgång av dagen 
  • HPV och risk för cancer, Joakim Dillner
  • PREM för kvinnor som utreds/behandlas för dysplasi, Hannah Andersson
  • Uppföljning och utredning inom screeningprogrammet med fokus på betydelsen av HPV, Cecilia Kärrberg och Kristina Elfgren
  • Socialstyrelsens översyn av cervixscreeningprogrammet, Malin Berggrund
  • Genomgång av nationella stöddokument och mallar
  • Falldiskussioner (inskickat från DBM)