Utbildning och nätverksträff för sjuksköterskor inom neuroonkologi

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 22 november - 23 november
Tid: 09:30
Arrangör: Planeringsgruppen för NONIS i samarbete med Cancerakademin
Kostnad: Utbildning, boende och alla måltider är kostnadsfria. Resa bekostas av deltagaren/deltagarens verksamhet
Öppen för: Nationell
Ort: Stockholm, Högberga Gård
Anmäl dig

Sista dag för anmälan är 21 oktober

Hur arbetar vi med Min Vårdplan, behovsbedömning och rehabilitering? Vad är IPÖ och vad är sjuksköterskans roll vid behandling av TTFields?

NONIS (NeuroOncologyNursesInSweden) är ett nationellt nätverk för sjuksköterskor som arbetar med vård av patienter med tumörer i centrala nervsystemet.

Välkomna till utbildningsdagar riktade till sjuksköterskor som arbetar med patienter med tumör i centrala nervsystemet och deras närstående.

Utbildningen hålls på på Högberga Gård.

Målgrupp

Sjuksköterskor som möter patienter med tumör i centrala nervsystemet och deras närstående.

Innehåll

Måndag 22 november
09.30 - 10.00 Frukost
10.00 - 11.00 Välkomna till Högberga Gård. Presentation av NONIS
                        och deltagarna
11.30 - 12.30 Nationella vårdprogrammet, Kvalitetsregistret och
                        patientöversikten
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Workshop IPÖ ur ett omvårdnadsperspektiv
15.00 - 15.30 Fika
15.30 - 17.00 Kontaktsjuksköterskans roll vid TTFields
17.00 - 19.15 Spa och relax om man vill!
19.15 - Middag


Tisdag 23 november
08.30 Frukost
08.30 - 09.30 Nya nationella Min vårdplan
09.30 - 10.30 Kontaktsjuksköterskans roll vid cancerrehabilitering
                        och behovsbedömning
10.30 - 11.00 Fika
11.00 - 12.15 Workshop Min vårdplan/rehabiliteringsplan
12.15  - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 Workshop Min vårdplan /rehabiliteringsplan
14.30 - 15.00 Summering och hur går vi vidare?
15.00 - Avslut och eftermiddagsfika

Med reservation för mindre ändringar i programmet

Utbildningsansvariga

Alexandra Dovin

Leg. sjuksköterska

Cecilia Skoglund

leg. sjuksköterska

Alicia Hellgren

leg. sjuksköterska

Lena Rosenlund

Leg. sjuksköterska

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Observera att avbokning efter 21 oktober kan komma att debiteras. Om eventet måste ställas in p.g.a. eventuella covid-restriktioner utgår ingen debitering.