Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

Palliativt kunskapscentrum erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: På plats
Datum: 16 februari
Tid: 08:30 - 17:00
Arrangör: Palliativt kunskapscentrum i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Senast 3 januari 2023

Innehåll

Steg 1
2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.

Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!

Steg 2
På kursdagen ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.

Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Observera att det tillkommer eget förberedelsearbete som motsvarar cirka 1 dag.

Målgrupp

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Kostnad

Kursen finansieras av RCC Stockholm Gotland och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart (4500kr).

Vid stort intresse förbehåller sig Palliativt kunskapscentrum rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser och verksamhetsområden.