Regiondag hjärntumör

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 28 april
Tid: 09:00 - 15:30
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum, Palliativt kunskapscentrum och Svenska hjärntumörföreningen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Anmäl dig

Senast 17 april

Målgrupp

  • Patienter med hjärntumör och deras närstående
  • Vård-, rehabiliterings- och omsorgspersonal som möter patienter med hjärntumör, och deras närstående.

Innehåll

Egenvård och samvård - studier och intervention
Eskil Degsell, närstående, Processledare för närståendesamverkan
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Marie Fält, leg sjuksköterska, mag, Omvårdnadsansvarig Omvårdnadsområde
Neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Dagen då golvet försvann
Yvonne Lindesvärd, närstående, smyckesdesigner

Forskning om matens koppling till hälsa, cancer och hjärntumörer
David Stenholtz, överläkare, Onkologikliniken Södersjukhuset, Ordförande i Läkare för framtiden

Fysisk aktivitet och cancer – när, hur och varför?
Anders Södergård, leg läkare och cancerpatient, Södergårdcentralen och Dalalyan, Andra Sidan Södergård AB

Variationer i behandling av låggradiga gliom i Skandinavien – erfarenheter och evidens
Margret Jensdottir, Biträdande överläkare, tf verksamhetschef för Medicinsk Enhet neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Preliminära resultat av VIGAS-studien – vilken roll spelar virus för hjärntumörer?
Giuseppe Stragliotto, överläkare, Medicinsk Enhet neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Övrigt

Fika ingår och enklare lunch ingår

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgiftesparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Kontrollera att du angivit rätt mailadress. Om du inte fått något något bekräftelsemail, kontakta alexandra.dovin@regionstockholm.se

Vårdpersonal ska observera att platser för fysiskt deltagande som avbokas efter 17 april debiteras verksamheten om 1000 kr.

Anmälan patient eller närstående

Jag är
Jag deltar

Anmälan vårdpersonal.

Jag deltar