Regionadag Hjärntumör

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 15 april
Tid: 08:00
Arrangör: RCC, KS, PKC, APC och Hjärntumörföreningen
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Ort: Stockholm
Utbildningen ges vid flera tillfällen

15 april Anmäl dig

15 april Anmäl dig

Anmälan vårdpersonal

15 april Anmäl dig

Anmälan patient och närstående

Representanter från Palliativt kunskapscentrum och kommun kommer att finna på plats under hela dagen för att svara på frågor.

Program 

Förmiddag

07.30 - 08.00
Registrering vårdpersonal

08.00 – 08.45 Statistik kring vårdkonsumtion och patientupplevelser av vårdkedjan hjärntumör i Stockholm
Lena Rosenlund, PhD, leg sjuksköterska, RCC Stockholm Gotland
Teresa Herlestam Calero, PhD, överläkare ASIH Aleris,
Regional processledare hjärntumör, RCC Stockholm Gotland

08.45 – 10.00
Workshop för personal – hur kan vi samverka bättre?

10.00 - 10.30
Fika samt registrering patienter och närstående

10.30 – 10.35
Välkommen

10.35 – 10.55
Uppföljning Hjärntumördagen 2023 och Kraftens Hus
Ingrid Berggren, leg specialistarbetsterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset

10.55 – 11.45
Sammanfattning av pågående forskning kring hjärntumör
Giuseppe Stragliotto, specialistläkare neurologi, Medicinsk Enhet neurologi,Karolinska Universitetssjukhuset.
Lena Rosenlund, PhD, leg. sjuksköterska, RCC Stockholm Gotland


11.45- 12.45
Lunch och samverkan

Eftermiddag

12.45 - 13.45   
Barn och unga som närstående
Anna Patzauer Personne, leg hälso- och sjukvårdskurator, Maria Cederschiöld Högskola

13.45 - 14.15   
Fika och samverkan

14.15 - 14.45   
Det blir inte alltid som man tänkt sig
Jonas Nordberg, patient, Charlotte Troberg, närstående
      
14.45- 15.25   
Kirurgisk behandling av patienter med låggradsgliom i Norden
Margret Jensdottir, Specialistläkare neurokirurgi, Medicinsk enhet neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset 

15.25 - 15.30 
Avslutning


Med reservation för ändringar i programmet vid eventuella oförutsebara händelser