Prehabiliteringsdag för teamen

En dag för alla yrkesgrupper som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen. Under dagen kommer det finnas utrymme för frågor och diskussion.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 7 oktober
Tid: 09:00 - 15:15
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Gratis
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Målgrupp

Läkare, kontaktsjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, stomisjuksköterskor, kuratorer mfl som är engagerade i cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Plats och tid

Medicon Village, lokal Sharience, Lund

7 oktober kl 9.30-15.15 

Program:

Vad är prehabilitering? Pågående forskningsprojekt kirurgkliniken SUS; Wenche Melander, regional patientprocessledare (RPPL) prehabilitering kontaktsjuksköterska kirurgi, doktorand

Optimeringsstudien,  RCT Danderyds sjukhus; Ulf Gustavsson, docent, överläkare kirurgi KI, Stockholm

Nutritionens betydelse vid cancerbehandling; Klara Nypelius Standley, RPPL prevention, dietist

Förberedelse för stomi; Linda Fogelberg, stomiterapeut kirurgi, SUS

Ökad fysisk aktivitet- en del av prehabiliteringen; Monika Fagevik Olsén, professor, fysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Prerehabilitering, psykosocialt perspektiv– exempel från peniscancerprocessen; Magdalena Sitnik, kurator, urologi, SUS

Lunch på Inspira

Järnbrist och järnbristanemi vid cancer - viktigt och behandlingsbart; Stefan Lindgren Professor, öl. gastroenterologi, SUS

Prehabilitering vid avancerad äggstockscancer - möjligt och prediktivt i samverkan; Päivi Kannisto, RPPL äggstockscancer, docent, öl. KK, SUS

Järnbehandlig vid kolorektalcancerkirurgi, Pamela Buchwald, öl. kirurgi SUS

Hur används blodresurserna bäst? Jesper Bengtsson, läkare, transfusionsmedicin, SUS

Blodtransfusioner vid onkologiska kliniken, Jeanette Sporre, läkare, onkologi, SUS

Cellsaver, en plats inom cancerkirurgi? Jan-Erik Kull, öl, anestesi, Katarina Bokelid, anestesisjuksköterska, SUS

Avslut och summering, Päivi Kannisto och Wenche Melander

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.