Molekylär diagnostik av lungcancer - status och framtida uppmaningar

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och den regionala arbetsgruppen för lungcancer bjuder in till webbinarium.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 6 maj
Tid: 13:00 - 15:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

Sisat dag för anmälan 29 april

Webbinariet vänder sig till alla yrkeskategorier och verksamheter som arbetar
med samt kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller
bekräftad Lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland, som till exempel inom :

  • akutsjukhus
  • primärvård
  • ASiH
  • cancerrehabilitering
  • medlemmar i Lungcancerföreningen

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.