Livsstil och fysisk aktivitet för patienter med hjärntumör

Vilka vinster har patienten med malign hjärntumör av en aktiv livsstil? Vad säger forskningen om fysisk aktivitet under cancerbehandling? Finns det risker? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi skapa en levande rehabiliteringsplan som följer patienten?

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: På plats
Datum: 20 februari
Tid: 13:00 - 16:30
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum, Palliativt kunskapscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm
Anmäl dig

Senast 10 februari

Välkommen till en eftermiddag, som är en del av projektet Integrerad vård, där vi presenterar och diskuterar arbetsmetoder och samarbete.

Målgrupp

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter patienter med hjärntumör och deras närstående

Innehåll

  • Hälsoeffekter av fysisk aktivitet vid cancer och behandling
    Malin Backman, onkologisjuksköterska, Med Dr, universitetsadjunkt Karolinska Institutet
  • Fysisk aktivitet på recept för patient med hjärntumör – en möjlighet för alla professioner med legitimation
    Cecilia Berg, Vårdutvecklingsledare för fysisk aktivitet och FaR, Fysisk aktivitet på Recept, Akademiskt primärvårdscentrum
  • Diskussionsgrupper

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

OBS! Var noga med att skriva mailadressen korrekt, annars kommer inte bekräftelsen fram.
Bekräftelsemailet kan hamna i skräpkorgen.
Om du inte får en bekräftelse – maila alexandra.dovin@regionstockholm.se

Livsstil och fysisk aktivitet för patienter med hjärntumör 20 februari