Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen är med tre utbildningstillfällen, två internat och en examinationsdag, under hösten 2024.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 23 september
Ort: Göteborg
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: 12000
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Anmäl intresse genom att mejla Pernilla Lembing

Anmäl intresse senast 4 juni

Utbildningen omfattar tre tillfällen och är upplagt enligt följande:

  • 23–24 september 2024
    VGR Campus nya varvet - Göteborg
  • 21–22 oktober 2024
    VGR Campus nya varvet - Göteborg
  • 11 november 2024
    VGR Campus nya varvet - Göteborg

Målgrupp

I första hand anställda medarbetare i Västra Götalandsregionen och i Region Halland. I mån av plats kan erbjudandet gälla intressenter från andra regioner.

Kursavgiften är 12 000 kr per deltagare. (inkluderar övernattningarna och måltider). Utbildningen genomförs under förutsättning att tillräckligt antal deltagare är anmälda. Verksamheten bekostar lön och resor för utsedda deltagare, vilket innebär att deltagarna behöver ges förutsättningar för detta i sitt arbete.

Vi är angelägna om en spridning av deltagare utifrån både verksamheter och patientprocesser. Vi kommer därför att ha en urvalsprocess som gynnar detta, vilket innebär att man inte automatiskt garanteras en plats. Eftersom det är en uppdragsutbildning är det inga särskilda antagningskrav mer än sjuksköterskelegitimation. Dock är kursen lagda på avancerad nivå, vilket innebär upplägg och examination med samma krav som i en specialistutbildning.

Erbjudande om utbildning Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7.5 hp HT2024 (pdf, nytt fönster)

Sagt om utbildningen

”Tack för en riktigt bra kurs, över förväntan! Det har varit mycket givande att träffa kollegor från andra enheter och byta erfarenheter.
Med middag och övernattning lättar stämningen upp och det blir lättare att socialisera med övriga deltagare. Upplägget får full poäng!”

”Har inte till fullo förstått uppdraget helt innan och inte haft någon helhetssyn på det förstår jag nu. Har fått ny inspiration och känner mig mer trygg i rollen som kontaktsjuksköterska  – och det var ju det som var meningen!”