Hjärntumörpatientens postoperativa rehabilitering

Vilka behov har hjärntumörpatienten månaderna efter en operation? På vilket sätt kan vi kommunicera och dokumentera för en mer sammanhållen vård? Hur kan vi förbättra vårt samarbete och aktiva överlämningar? Hur gör vi en levande rehabiliteringsplan som följer patienten?

Välkommen till en eftermiddag, som är en del av projektet Integrerad vård, där vi presenterar och diskuterar konkreta arbetssätt och samarbete.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: 2 juni
Tid: 13:00 - 16:30
Arrangör: Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med RCC Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum, Palliativt kunskapscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig

Sista anmälningsdag 29 maj

Målgrupp

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som möter patienter med hjärntumör och deras närstående.

Innehåll

 • Nationella vårdprogram, Min vårdplan och projekt Integrerad vård
  Alexandra Dovin, Processledare hjärntumör, regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
 • Pre- och postoperativ bedömning, mobilisering och rehabilitering genom återhämtningsfaserna
  Ingrid Berggren, specialistarbetsterapeut och Amanda Emirandetti, fysioterapeut,
  Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Införande av postoperativt träningsschema i Uppsala
  Mona Bäfve, kontaktsjuksköterska och Gunilla Bergström, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Diskussionsgrupper

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

OBS! Var noga med att skriva e-postadressen korrekt, annars kommer inte bekräftelsen fram. Bekräftelsemailet kan hamna i skräpkorgen.
Om du inte får en bekräftelse – maila alexandra.dovin@regionstockholm.se

Anmälningsformulär