Dialogmöte södra sjukvårdsregionen

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordnare och patientföreträdare i södra sjukvårdsregionen med tema kvalité i cancervården – vad och hur mäter vi?

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: På plats
Datum: 27 september
Tid: 10:00 - 15:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Syftet med dagen är att i gemensamma diskussioner tänka tillsammans kring hur vi mäter och åskådliggör kvalité i vården samt hur vi kan ta tillvara patienters erfarenheter och upplevelser i utvecklingsarbete av patientprocessen.
Vi kommer även få en föreläsning om medicinsk etik och diskutera aspekter av svåra beslut i cancervården.

Tid

kl. 10.00-15.00 (fika från 9.30)

Plats

Lokal Shariance, Medicon Village, Lund

Agenda

  • Kvalitetsregister, ledning, finansiering och utvecklingen – Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd
  • Patientrapporterade mått – vad och hur? PROM/PREM via kvalitetsregister, exempelvis från testisregistret. Sixten Borg, statistiker och hälsoekonom RCC Syd
  • Paus
  • Kvalitetsindikatorer med fokus på rehabilitering och patientrapporterade mått. Wenche Melander, RPPL prehabilitering, doktorand LU
  • Användning av kvalitetsindikatorer och utdata i processarbetet, exempel från NPCR och Koll på läget. Thomas Jiborn, överläkare urologi, RPPL prostatacancer
  • Diskussion
  • Lunch på Inspira
  • Etik – svåra beslut i cancervården. Anders Castor, överläkare, barnonkolog, ordförande Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
  • Från klinisk forskning till implementering av individualiserad cancerrehabilitering. Marlene Malmström, docent, verksamhetschef Palliativt utvecklingscentrum

Varmt välkomna med er anmälan!

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan