Dialogmöte för patientprocessledare och cancersamordnare

Välkommen på dialogmöte fredagen den 8 mars för patientprocessledare och cancersamordnare i Södra sjukvårdsregionen. Vi kommer att prata om SVF samt utveckling av processarbete.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 8 mars
Tid: 10:00 - 15:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Tid: kl 10-15 (fika från 9.30)

Plats: Lokal Shariance på Medicon Village, Lund

Agenda

  • Inledning med omvärldspaning. Reflektion över 8 år med SVF, utvecklingen av SVF och samarbetet med NVP-grupperna. Helena Brändström, nationell samordnare för nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp
  • PAD-preparatets väg vid SVF. Anna Måsbäck, överläkare patologi
  • Regionens arbete med SVF. Anna-Karin Falck, överläkare kirurgi, regional cancersamordnare, enhetschef enheten för kunskapsstyrning Region Skåne
  • Vad och hur mäter vi i SVF? Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare RCC Syd
  • Förutsättningarna inom bilddiagnostiken, nya diagnostiska möjligheter - vad krävs och vad kan vi gemensamt optimera? Peter Hochbergs, verksamhetschef Bild och funktionsmedicin Sus, och Elin Trägårdh, överläkare, RPPL, Bild och funktionsmedicin