Arbeta strukturerat med cancerrehabilitering

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av sena biverkningar, sena effekter och följdsjukdomar efter cancer och cancerbehandling ökar. RCC i samverkan har tagit fram en webbutbildning i strukturerat arbete inom cancerrehabilitering för dig i specialistsjukvården.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering, på uppdrag av RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Skärmdump.png

Utbildningen syftar till hur du, i din yrkesroll, kan inspireras till att förebygga funktionsnedsättningar och bibehålla eller återfå bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga och livskvalitet för patienten.

Målgrupp

Personal som arbetar med patienter med cancer inom specialistsjukvården, exempelvis kontaktsjuksköterskor. Utbildningen, som är kostnadsfri, är nationell och kan tillgängliggöras i samtliga regioner i Sverige.

Innehåll

Webbutbildningen består av två delar. Den individuella delen vänder sig till dig som vill påbörja eller förbättra ett strukturerat arbete med cancerrehabilitering och den består av fyra moduler:

  • Introduktion
  • Patientfall
  • Kompetenser
  • Rehabiliteringsprocessen

Den andra delen är ett arbetsmaterial för hela teamet med syfte att hitta en gemensam struktur för cancerrehabilitering i verksamheten.

Praktisk information

Varje modul i den individuella delen tar cirka 10 minuter att genomföra.

I respektive modul fyller du på en handlingsplan som kan laddas ner när du är klar med utbildningen. Handlingsplanen hjälper dig att börja arbeta strukturerat med cancerrehabilitering på den enhet du är verksam inom och är en kartläggning av patientens process inom det specifika cancerförloppet.

Dina framsteg sparas och utbildningen kan delas upp på flera tillfällen. Du kan skapa en unik länk för att fortsätta på valfri dator.

Det finns möjlighet att få tillgång till utbildningen i SCORM-format för att lägga upp den på egna lärplattformar om man exempelvis önskar följa upp utbildningen. Kontakta Sofie Grinneback för mer information.

Fördjupningslänkar

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
Utbildningar och informationsmaterial

Ansvariga utgivare

Webbutbildningen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering, på uppdrag av RCC i samverkan.

Projektgrupp

Victoria Tauson, projektledare, RCC Väst
Fotini Koutakis Wolin, RCC:s nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor, RCC Mellansverige
Anna Johnsson, leg. fysioterapeut, Skånes universitetssjukhus
Ulrika Fyrhag, kontaksjuksköterska, Skånes universitetssjukhus