Arbeta med onkologisk behandling och PROM i IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 15 februari
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du i stället anmäla dig via e-post nina.hageman@medinina.se 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan använda IPÖ för patienter som genomgår onkologisk behandling. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom den senare delen av IPÖ som riktar sig till patientgrupperna som startar en hormonell behandling eller som befinner sig i en kastrationsresistent fas. Vi går igenom vad som rekommenderas att registrera i de olika flikarna för att snabbt få en översiktsbild över patientens hälsotillstånd över tid.

Förfrågningar om egna visningar av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet kontakta Nina Hageman.