Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 25 mars - 14 april
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: Gratis
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

25 mars Anmäl dig

sista anmälningsdag 18/3

16 april Anmäl dig

sista anmälningsdag 9/4

Illamående och kräkning är ett problem för många patienter som får medicinsk onkologisk behandling. Cytostatikautlöst illamående och kräkning har stor inverkan på livskvalitet och hur patienten kan fullfölja sin behandling.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hur illamående uppstår och hur vi kan behandla och arbeta förebyggande utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Innehåll

Utbildningen är på distans och ges via webben och kan genomföras när och var de studerande själva önskar under kurstiden som är 3 veckor. Erfarenheten visar att de studerande lägger olika lång tid på att genomföra utbildningens moment, men tidsåtgången är cirka mellan 2 och 3 timmar.

Utbildningen består av olika kursmoment med föreläsningar och
studieuppgifter. Kursledarna kommer att följa dina framsteg och hur
du tar del av föreläsningar och filmer. Vi kommer att läsa och bedöma de inskickade arbetsuppgifterna löpande under kurstiden.

Efter genomgången och godkänd utbildning skickas ett intyg elektroniskt.