Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 29 januari
Arrangör: RCC Stockholm Gotland i samarbete med Lunds Universitet
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

senast 4 december

Målgrupp:

Sjuksköterskor verksamma i cancervården i Stockholm och på Gotland

Syfte:

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter.

Innehåll:

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera i ditt arbete med cancerpatienter. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom.

Kursen ges på distans med en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examination som sker via videokonferens.

Dator med webkamera och mikrofon är en förutsättning för deltagande. Vid examinationen genomlyses innehållet och eventuella frågetecken rätas ut. För att få delta vid sammankomsterna skall föregående instuderingsuppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.

Ämnen som berörs:

  • Cancerepidemiologi och prevention
  • Tumörcellen och dess spridning
  • Patologi och stadieindelning
  • Ärftlig cancer
  • Tumörkirurgi
  • Strålbehandling som extern strålbehandling, brachyterapi och systemisk strålbehandling
  • Medicinsk onkologisk behandling som cytostatika, immunterapi och målstyrd behandling
  • Naturläkemedel vid onkologisk behandling
  • Cancersmärta och smärtbehandling vid cancer

Upplägg:

Kursstart: 29 januari med en introduktion via Zoom kl. 9.30-11.00
Kursavslut: 31 maj 2024
Studiehastighet: kvartsfart (25%)

Utbildningen har 16 studieplatser och är öppen för sjuksköterskor som arbetar i Stockholm och på Gotland

Kursen ges på distans med en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examinationsom sker via videokonferens.

För att få delta vid sammankomsterna skall föregående instuderingsuppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.

Anmälan sker fortlöpande tills kursen är fullbelagt. Gör din anmälan i samråd med närmaste chef. Notera att anmälan är bindande.
Vid avbokningar senare än 4 december samt vid ej fullföljd kurs debiteras kliniken med 4 000 kronor.

Vid frågor kring kursen kontakta Nina Markholm Nordgren
Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta Jan Degerfält

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.