Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Utbildningsfilmer hittar du under våra ämnessidor.

Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens övers...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 6 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 8 november
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Cancerbehandlingar- en crash course för rehabiliteringspersonal i primärvården

Ett webbinarium för dig som vill veta mer om cancerbehandlingar inför cancerrehabilitering i primärvården. 9 samt 22 nov...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 9 november - 22 november
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Utbildning och nätverksträff för sjuksköterskor inom neuroonkologi
Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 22 november - 23 november
Studieform: På plats
Ort: Stockholm, Högberga Gård
Öppen för: Nationell

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Denna workshop riktar sig både till er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 23 november
Studieform: På plats
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård.

Välkommen att delta i webbinariet Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 14 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen "De nödvändi...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 18 januari - 19 januari
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Allmän onkologi, 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 24 januari - 10 juni
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 24 januari
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp - INSTÄLLD

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen är med t...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 25 januari - 26 april
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterska i cancervård 7.5 hp

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna m...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 31 januari
Studieform: På plats
Ort: Linköping
Öppen för: Nationell

Arbeta i Individuell patientöversikt lungcancer

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoo...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 31 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt prostatacancer

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 2 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt melanom

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgång...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 3 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

PROM-enkät via IPÖ prostatacancer

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer. U...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 9 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt njurcancer

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomg...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 10 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 10 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Inspirations- och idéträff för utveckling av Kraftens Hus Stockholm

RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för cancerberörda – Kraftens Hus Stockholm....

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 10 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Geno...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 16 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt äggstockscancer

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. G...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 17 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i Individuell patientöversikt bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcanc...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 17 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Utbildning i KML

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, be...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 23 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Inspirations- och idéträff för utveckling av Kraftens Hus Stockholm

RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för cancerberörda – Kraftens Hus Stockholm....

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 24 februari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 28 februari
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Cytostatikakörkort - webbutbildning för Stockholms sjukvårdsregion

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Cytostatikakörkort - webbutbildning för Stockholms sjukvårdsregion

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 7 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med fokus på klinisk forskni...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 mars
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell

Så upplever patienterna vården – allt spelar roll

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer. ...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 9 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 10 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder i samverkan med Sophiahemmet Högskola utbildningsplatser för kontakts...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 21 mars - 24 maj
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

Det övergripande syftet med utbildningsdagen är att stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, ...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 29 mars
Studieform: Distans
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Samtal kring nödvändiga, men ibland svåra områden

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan och dig i teamet runt patienten med cancer....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 29 mars
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell, Södra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 4 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Kurs i mindfulness

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 5 april
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cance...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell

Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över professionsgränser,...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av alla som är intressera...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vissa delar passar ock...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av RCC Samverkan i sam...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC) och syftar t...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan. ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildning om strålbehandling...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskopi, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänk...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell