Kurs i grundläggande cancervård

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare, paramedicinare och undersköterskor inom akutsjukvård, geriatrik, primärvård, basal och avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ vård och vård- och omsorgsboenden.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.

Under våren 2021 kommer kursen äga rum online.

Syfte

  • Förklara vad cancer är och vad man vet om orsaker till cancer.
  • Redogöra för vanliga behandlingsmetoder kopplat till olika cancerdiagnoser samt risken för olika biverkningar, både akuta och sena, och hur de kan behandlas och lindras.
  • Beskriva hur cancervården är organiserad och hur samverkan kan ske med till exempel cancerrehabilitering, primärvård, hemsjukvård, ASIH, kommunal vård- och omsorg och den specialiserade palliativa vården.
  • Bedöma patientens behov av vård beroende på sjukdomsskede och särskilja cancerprocessen utifrån en kurativ eller palliativ målsättning.

Kursdatum 2021

Eventuellt återkommer kursen tillhösten.

Plats: 

Den här utbildningsomgången kommer ske digitalt via Teams. Mer information om deltagandet i Teams får du i god tid innan kursstart.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Om återbud ej lämnas debiteras din arbetsplats 1500kr. Fakturaadress krävs därför vid anmälan.

Länk till anmälan:

Anmälan till kursen Grundläggande cancervård

Vid frågor kontakta: pkc.slso@sll.se