Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

Utveckla och förbättra verksamheten och hitta kraften att driva förbättringsarbete genom ert team. Med kunskap om hur ni leder och arbetar i utvecklingsprojekt ökar möjligheterna att lyckas med det ni vill förändra.
Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården.

Kursen vänder sig dig som vill lära dig mer om att driva förbättringsarbete tillsammans med andra. Det optimala är att ni är ett team från er verksamhet eller blandar från två samverkande team som går utbildningen tillsammans. Det kan vara flera professioner som vill utveckla något tillsammans. Om det inte är möjligt att delta med ett team behöver ni vara minst två personer från samma projekt. Det är en önskan att även bjuda med en patient i utvecklingsarbetet.

Syfte

Programmet är praktiskt inriktat och syftar till att öka förmågan att förstå och driva framgångsrikt förbättringsarbete. Systematiskt förbättringsarbete är en del av vardagen och vi utmanas ständigt att göra det vi gör idag på ett nytt sätt imorgon. Det finns också en glädje i att arbeta tillsammans för att nå ett önskat läge. Genom programmet får du och teamet nya kunskaper och samtidigt träna på att förbättra.

Mål

Efter att du deltagit i utvecklingsprogrammet har du:

  • ökat din kunskap om förutsättningar för förändring och vad det innebär att leda förändring
  • lärt dig metoder och verktyg för att involvera andra i arbetet
  • ökat din egen trygghet i rollen som förändringsledare och att arbeta i team som driver utveckling och förbättring
  • tränat tillsammans med andra i ett utvecklingsprojekt med coachande stöd i det arbetet.

Programmet är uppbyggt med sju tillfällen under ett halvår för att ni ska kunna driva ett verkligt förändringsarbete. Ni ska ta med er ett önskat förändringsarbete/projekt från er verksamhet som ni arbetar med under utbildningen för att ytterligare förstärka lärandet. Vid det avslutande tillfället presenteras projekten. Då är även chefer och andra ni vill bjuda in välkomna, för att dela lärdomar och erfarenheter.

Om kursledarna

Eva Ullman är legitimerad sjuksköterska och arbetar idag som processledare på INDEA AB. Eva har en teoretisk utbildning inom ledarskap- och organisations-utveckling samt pedagogik. Eva har under några år genomfört olika utvecklingsprogram för RCC räkning. Under åren 2010 - 2017 planerade och genomförde Eva Karolinska Institutets fristående ledarskapsprogram 30hp där 7,5hp förändringsledning ingår som en del av programmet. Eva har en lång erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvård i olika förändringsprojekt.

Pernilla Askenbom arbetar som processledare och konsult för att engagera medarbetare och ledare till utveckling och förnyelse. Pernilla har sin akademiska bakgrund inom kommunikation, pedagogik och systemvetenskap med bred erfarenhet som internkonsult och projektledare från offentliga organisationer. Under många år arbetade Pernilla på Sveriges Kommuner och Regioner i nationella förändringsprojekt, bland annat Bättre liv för sjuka äldre.

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan är bindande. Avbokningar senare än två veckor innan kursstart debiteras med 5000 kronor. Då det är stor efterfrågan på plasterna är det viktigt att den som är anmäld fullföljer kursen. Ej fullföljd kurs debiteras också med 5000 kronor. Därför anges fakturaadress vid anmälan.

Kontaktuppgifter

Eva Ullman INDEA: eva.ullman@indea.se  070 818 27 56
Maria Franchell RCC: maria.franchell@sll.se 070 948 18 17

Vår ambition och förhoppning är att vi ska kunna anorndna utbildningen igen under hösten 2021.