MENY

Förändringsarbete genom team – tillsammans kommer vi längre

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom cancervården som vill utveckla förmågan att driva förändringsarbete tillsammans i team.

Syfte
Att öka förmågan att förstå och självständigt driva förändring av verksamhet.Du kan med fördel gå utbildningen tillsammans med kollegor som arbetar i samma patientprocess på din enhet eller i annan verksamhet.

Mål

  • Öka kunskap om förändringsmekanismer och om förutsättningar för förändringsledning
  • Ge verktyg och metoder för att leda förändring och skapa involvering
  • Ge praktiskt stöd i arbetet med det egna förändringsprojektet
  • Skapa trygghet i rollen att driva förändringsprojekt

Upplägg

  • Två internat med övernattning samt tre heldagar fördelat under våren och hösten
  • Egna hemuppgifter i form av arbete med gruppens förändringsprojekt
  • Vid sista tillfället presenteras det egna förändringsarbetet med en poster för chefer och andra inbjudna

Utbildningsdeltagarna ska identifiera och driva ett förändringsarbete inom en patientprocess. Därför är det bra, men inte ett måste, att två eller fler deltagare som arbetar inom samma patientprocess deltar.

Information om kursledarna

Clas Lundhagen är civilingenjör med vidareutveckling inom ledar- och verksamhetsutveckling och arbetar med uppdrag inom förändringsledning, verksamhetsutveckling och ledar-/ledningsgruppsutveckling.
Clas har en bred erfarenhet av att leda och stödja förändring och utveckling, bland annat som ansvarig för flera större förändrings- och implementeringsprojekt och står bakom webbplatsen LedaForandring.se.

Hanna Wunsch Widoff är beteendevetare och arbetar med uppdrag inom verksamhetsutveckling,förändringsledning, samverkan och kulturutveckling. Hanna har arbetat med ett flertal förändringsuppdrag med syfte att stödja införandet av nya IT-system, förändrade arbetssätt samt utveckling av organisationskultur och förhållningssätt.

 


Sidan uppdaterad: 25 juni 2019