Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet.

Syfte

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet. Genom teoretisk orientering och diskussion utifrån patientfall ges inspiration, kunskap och praktisk vägledning i att förbättra arbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsgrupper inom cancervården, både i öppen och sluten vård (gemensam kompetensutbildning).

Upplägg

Utbildningen är webbaserad och består av tre delar.
Upplägget innebär att deltagarna tar del av vissa delar individuellt, och andra delar tillsammans i grupp. Som avslutning ges gruppen handledning och stöd att komma vidare i sitt arbete av RCC Stockholm Gotlands kursledare.

Del 1.Teoretisk orientering – fem föreläsningar utifrån aktuell forskning på tema lärande, aktiv egenvård, patienters upplevelse av delaktighet och jämlikhet i cancervården.

Del 2. Gruppdiskussion utifrån patientfall: ett från akut cancervård och ett från palliativ cancervård.

Del 3. Utifrån samtal om egna patientfall får kursdeltagarna tillsammans identifiera goda exempel och utvecklingsområden inom den egna vårdverksamheten. RCC Stockholm Gotlands kursledare ger råd och stöd.

Deltagarna får kursintyg och enheten ett kursdiplom. 

Kursdatum 2021

Startar till hösten 2021. Antagning sker löpande.

Plats

Utbildning sker digitalt. Mer information om lärplattform och mötesverktyg ges i god tid innan kursstart.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. 

Vid frågor kontakta kursledningen:
Lena Engqvist Boman, processledare lärande: lena.boman@ki.se
Therese Scott Duncan, processledare egenvård: therese.scott.duncan@ki.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter