De nödvändiga samtalen

Palliativt kunskapscentrum (PKC) i samarbete med RCC Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum i Lund arrangerar en tvådagars utbildning för läkare som möter patienter i svåra samtal.

Hur möter jag patientens reaktioner på negativa besked?
Hur bemöter jag patient och närståendes oro och frågor?
Hur balanserar jag ärlighet och hopp?

Målgrupp

Läkare som möter patienter med livshotande sjukdom eller riskerar att drabbas av kritiska förluster.

Upplägg

De nödvändiga samtalen bygger på väl dokumentrade metoder och praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerar patienter.

Syfte

Att deltagarna efter avslutad utbildning ska bli tryggare i rollen som ledare av svåra samtal och få med sig konkreta verktyg för samtal med patienter och närstående om svåra besked samt fått förutsättningar för fortsatt personligt lärande i sin professionella vardag.

Utbildningstillfällen

Plats

Palliativt kunskapscentrum, Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm

Kostnad

7000 kronor inklusive kursbok och kursmaterial.
För dig som arbetar inom cancervården finanseras kursen av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Arbetar du inom cancervården finansieras kursen av RCC stockholm Gotland.

Vid frågor kontakta fredrik.sandlund@sll.se