Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde.

Hälsoinformatörer, som är utbildade av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, informerar på offentliga platser, skolor, SFI-utbildningar, i föreningar och arrangerar så kallade hälsofikor på biblioteken. Hälsoinformatörerna representerar 39 olika språk och länder. De är i alla åldrar och känner sina områden och kan nå ut till många invånare.

Processledaren, Arja Leppänen, för jämlik vård på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, RCC, leder arbetet med projektet Goda vanor för friskare liv. Projektet är ett samarbete mellan RCC och flera kommunker och stadsdelar. Målet är att minska cancerincidenten och ojämlikheter i hälsa mellan invånare födda i och utanför Sverige. 

Vill ni också utbilda hälsoinformatörer?

Kontakta processledare Arja Leppänen om din kommun önskar utbilda hälsoinformatörer. 

Prisat projekt

År 2017 van RCC Stockholm-Gotland det nyinstiftade priset Jämställdhetspriset som delas ut av Stockholms läns landsting. Projektet Goda vanor för ett friskare liv har varit ett led i det arbete som RCC bedriver inom jämställdhet och jämlikhet. Goda vanor för ett friskare liv är sedan 2018 en certifierad kunskapspilot för jämlik vård inom Unesco LUCS, som är ett lokalt Unescocenter för samverkan. 

 

Sidan uppdaterad: 5 november 2018

Regionalt