Stöd till förbättringsarbete

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 innebär bland annat att RCC ska fördela 220 miljoner kronor till verksamheter som vill utveckla en särskild del av cancervården. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar varsin del av medlen mellan initiativ i respektive sjukvårdsregion.

Insatser att förbättra tillgängligheten inom bilddiagnostik och patologi

En del av satsningen rör bilddiagnostik och patologi. Verksamheterna har kunnat söka finansiering för projekt som syftar till att korta ledtiderna. Målet är att satsningen ska leda till kortare väntetider för patienter som utreds inom standardiserade vårdförlopp. 

Insatser att förbättra rehabilitering och palliativ vård

Den andra delen av satsningen rör rehabilitering och patologi. Verksamheterna har kunnat söka finansiering av initiativ som stärker cancerrehabiliteringen för barn och vuxna och gör den mer jämlik. Medel har fördelats till initiativ som gynnar implementeringen av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna samt initiativ som stärker uppföljningen av cancerrehabiliteringen. Även initiativ som syftar till att stärka seneffektsuppföljningen och aktiva överlämningar mellan barn- och vuxencancervården har fått medel.  

Uppföljning av finansierade insatser

De verksamheter som fått medel kommer att rapportera till respektive RCC under 2024. 

Nyheter om förbättringsprojekten

Bild för Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Samverkan

Medel att söka till initiativ som stärker tillgänglighet och rehabilitering

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i regionernas cancervård. RCC har fått i uppdrag att fördela medlen, och satsningen börjar nu ta form.

Bild för RCC:s stöd till förbättringsarbete del i  en långsiktig satsning

Samverkan

RCC:s stöd till förbättringsarbete del i  en långsiktig satsning

I flera regioner finns fortfarande tid kvar att söka medel till förbättringsprojekt inom patologi, bilddiagnostik, rehabilitering och palliativ vård. Cancersamordnaren Kjell Ivarsson ser förbättringsprojekten som ett startskott, inte en punktinsats.

Bild för 28 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Stockholm och på Gotland under 2024

Stockholm Gotland

28 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Stockholm och på Gotland under 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag i hela landet.

Bild för Flera intressanta projekt ska utveckla cancervården i Mellansverige

Mellansverige

Flera intressanta projekt ska utveckla cancervården i Mellansverige

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 med 220 miljoner kronor har bidragit till många och ambitiösa förbättringsförslag. Av 124 ansökningar som skickats in till RCC Mellansverige har 66 valts ut och beviljats projektmedel.

Bild för 49 förbättringsinitiativ beviljas extra medel av RCC Sydöst

Sydöst

49 förbättringsinitiativ beviljas extra medel av RCC Sydöst

I årets överenskommelse mellan regeringen och regionerna har RCC fått i uppdrag att förmedla extra medel inom patologi, bilddiagnostik, cancerrehabilitering och palliativ vård. Av de 57 ansökningar som skickats in till RCC Sydöst har 49 valts ut.

Bild för 34 nya initiativ för förbättringar inom cancervården i norr under 2024

Norr

34 nya initiativ för förbättrad cancervård i norr

RCC Norr har hittills fördelat nära 13,5 miljoner kronor på 34 projekt som syftar till att förbättra cancervården i norra sjukvårdsregionen.

Bild för Beviljade medel till projekt som ska förbättra cancervården i Södra sjukvårdsregionen under 2024

Syd

Beviljade medel till projekt som ska förbättra cancervården i Södra sjukvårdsregionen under 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 har bidragit till många och ambitiösa ansökningar om att driva förbättringsarbete. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar medel mellan initiativ inom sin sjukvårdsregion. Den ena satsningen avser bilddiagnostik och patologi, den andra rehabilitering och palliativ vård.

Bild för 37 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Västra Götaland under 2024

Väst

37 nya initiativ ska vidareutveckla cancervården i Västra Götaland under 2024

I Västra Götaland hat totalt sju av inkomna projekt inom patologi, tio inom bilddiagnostik, sju inom palliativ vård och tretton inom området för cancerrehabilitering tilldelats medel.  

Beviljade initiativ i en excelfil, för sökning och filtrering