Så vill vi ha det!

Broschyr om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

Så vill vi ha det broschyrRegionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla patienter- och närståendes upplevelser och erfarenheter är förhoppningen att kunna bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Stöds av alla råd

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Kan användas som stöd och inspiration

Skriften riktar sig till dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå patienter- och närståendes situation. Förhoppningen är även att beslutsfattare ska få en större förståelse de behov som finns och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

Så vill vi ha det - för webbvisning (pdf, nytt fönster) 
Så vill vi ha det - för utskrift, låguppöst enkelsidig (pdf, nytt fönster)

Beställ tryckta exemplar 

För frågor och beställning av tryckta exemplar kontaktas RCC inom respektive sjukvårdsregion, se kontaktpersoner nedan. 

Verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen kan beställa direkt via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen. Sök på "Så vill vi ha det".

Beställ/hämta informationsmaterial, Västra Götalandsregionen 

RCC Norr

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

RCC Syd

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

RCC Sydöst

Ingela Jacobsson

processledare patientsamverkan

Universitetssjukhuset, Linköping

RCC Uppsala Örebro

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst