Patientföreträdare i RCC Stockholm Gotlands vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Stockholm Gotland i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Karin Mellström

Barncancerprocessen

Barncancerfonden Stockholm Gotland

Yvonne Larsson

Bröstcancerprocessen Gotland

BCF på Gotland

Barbro Sjölander

Gyncancerprocessen

Nätverket mot gynekologisk cancer

Christina Wallentin

Gyncancerprocessen

GCF Stockholm

Margareta Westermark

Hjärntumörprocessen

Hjärntumörföreningen

Magnus Norin

Maligna melanomprocessen

Melanomföreningen

Jörgen Jehander

patientrepresentant

Njurcancerföreningen

Nils Häggman

Prostatacancerprocessen

Prostatabröderna

Elisabet Asker

Prostatacancerprocessen

ProLiv Stockholm

Ragnar Öberg

Prostatacancerprocessen Gotland

Gotlands prostataförening