Patient- och närståenderådet Stockholm Gotland

RCC Stockholm Gotlands patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Rådet består av representanter från lokalt aktiva patient- och närståendeföreningar. De träffas tre gånger per termin.

Uppdragsbeskrivning

 

Ordinarie medlemmar i rådet:

John Stewart, Barncancerföreningen Stockholm
Karin Mellström, Barncancerföreningen Stockholm
Anita Wanngren, BCF Amazona
Lena Pinner, BCF Amazona
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Ywonne Bernhardsson, Blodcancerföreningen
Britt-Marie Dahlström, Blodsjukas förening, Gotland
Gunilla Pettersson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Annika dé Age, Hjärntumörföreningen Stockholm
Marina Fredriksson, ILCO
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
Henrik Almlöf, Magtarmföreningen i Stockholm
Gustaf Skulason, Melanomföreningen
Lennart Zetterström, Mun- och halscancerföreningen
Solveig Lind, NMGC
Christina Saalonen Andersson, Mun- och halscancerföreningen Gotland
Staffan Strååt, Njurcancerföreningen
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer
Eva Backman, Palema
Jan Bagge, Palema
Elisabeth Asker, ProLiv Stockholm
Margaretha Haag, Svenska Ödemförbundet, Nätverket mot cancer
Ola Olsson, Svenska Ödemförbundet
Siri Kautsky, Ung Cancer