Patient- och närståenderådet Stockholm Gotland

RCC Stockholm Gotlands patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Rådet består av representanter från lokalt aktiva patient- och närståendeföreningar. De träffas tre gånger per termin.

Uppdragsbeskrivning

 

Ordinarie medlemmar i rådet:

John Stewart, Barncancerföreningen Stockholm
Karin Mellström, Barncancerföreningen Stockholm
Anita Wanngren, BCF Amazona
Christina Mablin, BCF Amazona
Bo Karlsson, Blodcancerföreningen
Ywonne Bernhardsson, Blodcancerföreningen
Gunilla Pettersson, Bröstcancerföreningen Rosa, Gotland
Christina Wallentin, GCF Stockholm
Ragnar Öberg, Gotlands prostataförening
Petra Dahlberg, Gyncancerförbundet
Eskil Degsell, Hjärntumörföreningen Stockholm
Marina Fredriksson, ILCO
Karin Liljelund, Lungcancerföreningen
Henrik Almlöf, Mag- och tarmföreningen i Stockholm
Marie Robertsson, Mun- och halscancerföreningen Stockholm Gotland
Staffan Strååt, Njurcancerföreningen
Barbro Sjölander, Nätverket mot gynekologisk cancer
Solveig Lind, Nätverket mot gyncancer
Pia Bergman, Nätverket mot gyncancer
Eva Backman, Palema
Jan Bagge, Palema
Margaretha Haag, Svenska Ödemförbundet, Nätverket mot cancer
Siri Kautsky, Ung Cancer

Siri Kautsky

processledare patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland