KVÅ-koder för Min vårdplan

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-koder) ger underlag för statistisk beskrivning av hälso- och sjukvårdens innehåll. Det finns KVÅ-koder som sjukvården bör använda vid upprättande och revidering av Min vårdplan.

Registrering och ansvar

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att Min vårdplan upprättas, även om flera olika yrkesgrupper bör vara delaktiga. Det är logiskt att kontaktsjuksköterskan även registrerar när det är säkerställt att Min vårdplan innehåller alla delar, som bokade tider med vården, information om diagnosen och en rehabiliteringsplan – allt utifrån patientens behov.

Min vårdplan är patientens dokument och ska följa patienten genom vården. Den bör upprättas så tidigt som möjligt i vårdprocessen, senast vid diagnos. Vid byte av klinik skapas inte en ny Min vårdplan, om en sådan finns upprättad sedan tidigare. Då sker en revidering av Min vårdplan.

Rutiner för KVÅ-kodning

Utifrån sjuvårdsregionala riktlinjer gällande KVÅ-kodning, behöver varje verksamhet utarbeta rutiner för kodningen gällande Min vårdplan.

XV019 anges vid Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten.

XV020 anges vid Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), Socialstyrelsen