Till regionspecifikt innehåll

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177

Här hittar du stöd i arbetet med att införa Min vårdplan som patienten når genom att logga in på 1177.

Checklista för införande Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Utbildningsmaterialet och Lathunden för behandlare behöver anpassas per verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177.

Lathund för behandlare (Worddokument)

Lathund för behandlare barn (Worddokument)

Utbildningsmaterial Min vårdplan (Powerpoint) Uppdaterat september 2022

Som stöd för anpassningen, se dokumentet Stöd för arbetssätt.

Stöd för arbetssätt (pdf, nytt fönster)

Övriga stöddokument:

Övningsuppgifter (Worddokument)

Övningsuppgifter barn (Worddokument)

Checklista utbildning (pdf, nytt fönster)

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf, nytt fönster)

Patientvyn (pdf, nytt fönster)

För utskrift i A5-format, ladda ner filen och öppna i PDF-läsare (förslag Adobe Acrobat Reader som är kostnadsfri). Välj skriv ut som "Häfte" i utskriftsalternativ.  

Fördjupningsmaterial om nationell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Dokumenten är framtagna av RCCs projektorganisation för införandestöd av Min vårdplan på 1177, tillsammans med kontaktpersoner i de verksamheter som redan arbetar med det digitala verktyget.

Patientbroschyr

Patientbroschyren beskriver hur patienten loggar in och använder Min vårdplan.  Broschyren lämnas till patienten i samband med att patienten får Min vårdplan på 1177.

Patientbroschyr Min vårdplan, för tryck (pdf, nytt fönster)

För utskrift i A5-format, ladda ner filen och öppna i PDF-läsare (förslag Adobe Acrobat Reader som är kostnadsfri). Välj skriv ut som "Häfte" i utskriftsalternativ.  

Demonstrationsfilmer

I filmen visas delar av Min vårdplan cancer i Stöd & behandling som patienten når genom att logga in på 1177. Du får lära dig hur du startar en vårdplan, hur den individanpassas och hur gränssnittet ser ut för patienten.

 

Den här filmen beskriver hur verksamheter och regioner kan göra regionala och lokala tillägg i de nationella vårdplanerna.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Min vårdplan via 1177

Verksamheter inom Norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om nationell Min vårdplan som patienten når genom att logga in på 1177, kan kontakta regionens införandestöd.

Norrbotten och Västerbotten: Vakanta

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen