Införa Min vårdplan i verksamheten

Här får du veta vilka steg som behöver tas innan en verksamhet kan börja erbjuda sina patienter Min vårdplan via 1177.

Checklista för införande 

Alla steg för hur införandet bör gå till beskrivs i checklistan för införande:

Checklista för inforande Min vardplan (pdf)

Stöd för rutiner och arbetssätt för Min vårdplan (pdf)

Förutsättningar för införandet av Min vårdplan

När en verksamhet vill börja med Min vårdplan behövs följande:

  • Att det finns en Min vårdplan för diagnosen. 
  • Verksamhetschefens godkännande. Verksamhetschef ansvarar för att upprätta lokala rutiner för dokumentation och förvaltning.
  • Kontakt med regionens förvaltning av Stöd och behandling. Förvaltningen aktiverar verksamheten som vårdgivare.
  • Kontakt med regional cancersamordnare eller annan utsedd person som samordnar införandet av Min vårdplan regionalt eller lokalt.
  • Någon av ovanstående personer informerar nationella förvaltningen av Stöd- och behandling om att Min vårdplan ska publiceras för verksamheten.
  • Planering av utbildning och eventuell handledning av personal.

På sidan Kontakt hittar du kontaktuppgifter till införandestödjare för Min vårdplan i varje region.

Planera utbildning

På sidan Utbildning och material finns underlag till när du planerar utbildning om Min vårdplan.