MENY

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Målgrupp

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland.

Kursupplägg

Kursen ges på halvfart och består av åtta fasta dagar varav två dagar är internat. Övrig undervisning är nätbaserad.

Kursen ges av Sophiahemmets högskola och finansieras av RCC inom ramen för Cancerplansarbetet samt arbetet med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen i länet och på Gotland. Kursen är därmed avgiftsfri för vårdgivare inom SLL samt på Gotland.

Vid sena avhopp (en månad innan kursstart) eller utebliven närvaro debiterar RCC en avgift på 5000 SEK exklusive moms per deltagare.

Syfte

Att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens att arbeta med uppdraget i relation till:

  • patientprocessen och det interprofessionella teamet
  • personcentrerad, evidensbaserad och säker omvårdnad
  • hälsopedagogik och cancerprevention
  • patient och närståendes situation

Utbildningstillfällen våren 2020

  • 18 februari
  • 25 februari
  • 3 mars
  • 10 -11 mars         Internat
  • 24 mars
  • 14 april

Välkommen in med din anmälan senast 30 januari.

Kontaktperson

Charlotta Lönnqvist, e-post charlotta.lonnqvist@sll.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan vt. 20 Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Godkännande GDPR

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2019