Kurs i motiverande samtal för kontaktsjuksköterskor verksamma på Gotland

Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar.
Utbildningen ges i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

Observera att dessa kurstillfällen endast vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska på Gotland.

Syfte

Att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.

Kursupplägg

Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.
Korta föreläsningar varvas med praktiska övningar och förberedande uppgifter samt hemuppgift.

Kursen blir troligen helt digital. Tillgång till dator med kamera och ljud behövs.

Kursdatum:
25 mars kl. 9.00 - 16.00
26 mars kl. 9.00 - 16.00
23 april kl. 9.00 - 16.00
28 maj kl. 9.00 - 12.00

Observera att det krävs närvaro vid samtliga utbildningstillfällen för att erhålla kursintyg.

Vi tar emot max 12 deltagare. Först till kvarn-prinicpen gäller.

Anmälan till kursen är stängd.

För mer informationen om kursen
kontakta kursansvarig:
Sofia Trygg Lycke
E-post:sofia.trygg-lycke@sll.se
Telefonnummer:  073 642 44 30

För övriga frågor kontakta:
Åsa Wilson, Samordnande kontaktsjuksköterska
E-post: asa.wilson@gotland.se