Kurs i motiverande samtal för kontaktsjuksköterskor verksamma på Gotland

Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar.
Utbildningen ges i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

Observera att dessa kurstillfällen endast vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska på Gotland.

Syfte

Att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.

Kursupplägg

Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.
Kursen varvar korta föreläsningar med praktiska övningar. Hemuppgift ingår.

Detta kurstillfälle är flyttas fram till hösten 2020.

Observera att det krävs närvaro vid samtliga utbildningstillfällen för att erhålla kursintyg.

För mer informationen om kursen
kontakta kursansvarig:
Sara Paulsson
E-post: sara.paulsson@telia.com

eller

För övriga frågor kontakta
Åsa Wilson, Samordnande kontaktsjuksköterska
E-post: asa.wilson@gotland.se


När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR.
Så här hanterar RCC dina personuppgifter.