Kurs i motiverande samtal

Motiverande samtal är en evidensbaserad, samarbetsinriktad samtalsstil för att stärka personens egen förmåga att genomföra förändringar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Region Stockholm och Region Gotland.

Syfte  

Att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad.

Kursupplägg

Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.

Kursen varvar korta föreläsningar med praktiska övningar. Hemuppgift ingår. 

Utbildningen ges i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Akademiskt primärvårdscentrum.

I dagsläget vet vi ej om denna kurs kommer ges under 2021.
Vi uppdaterar information om detta då det fattats beslut i frågan.

Kursansvarig:

Lene Nordstrand
E-post:
lene.nordstrand@sll.se
Telefon: 070-484 69 13

Vid frågor kontakta Sofia Trygg-Lycke: sofia.trygg-lycke@sll.se