Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Kursen ges på distans med en serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med ett obligatorisk seminarium om en hel dag där innehållet genomlyses och eventuella frågetecken rätas ut.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi. I mån av plats kan även sjuksköterskor inom ASIH går kursen. Du ska vara legitimerad sjuksköterska.

Vi kommer ej att hålla denna utbildning under hösten 2020.
Vår förhoppning och ambition är att kunna hålla den under våren 2021.

Sidan uppdateras då beslut kring detta fattats.

Kontaktperson

Maria Franchell
maria.franchell@sll.se.