Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor höst 2017

Tema för dagen är cancerrehabilitering. 

  • Presentation av nya nationella vårdprogrammet
  • Bedömning av rehabiliteringsbehov, hur gör vi?

Jämlikvård & Botkyrkaprojektet (pdf)
Arja Leppänen

Att underlätta lärande (pdf)
Lena Engqvist Boman

Vad säger nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering? (pdf)
Polymnia Nikolaidis

Processen egenvård (pdf)
Therese Scott Duncan

Strukturerade bedömningar (pdf)
Ylva Hellstadius

Hur kan vi förbättra det psykosociala stödet till patienterna? (pdf)
Ylva Hellstadius

Sidan uppdaterad: 22 september 2017

Regionalt