Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor 24 maj 2018

Tema för dagen är samtal med cancerpatienter om levnadsvanor

Våra patienter har många frågor kring levnadsvanor och hur de ska förhålla sig under och efter sin cancerbehandling. Under dagen kommer vi att få ta del av forskning  kring cancer och rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost – och få ökad kunskap kring hur vi ska föra samtal med patienterna om dessa frågor.

Medverkande:
Andrea Porserud, specialistsjukgymnast
Frida Duell, läkare, författare
Lena Sharp, onkologisjuksköterska
Malin Backman, onkologisjuksköterska
Mirjam Elfström, epidemiolog
dietist (namn ej klart ännu)

Datum: 24 maj 2018
Tid:
8.30 – 16.45
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36-38, Stockholm

Anmäl dig via formuläret nedan.

Anmälan

Sidan uppdaterad: 13 februari 2018

Regionalt