Till regionspecifikt innehåll

Broschyr med vårdprogramtexter ger stöd för dig i teamet

Hur ser kontaktsjuksköterskans uppdrag ut, vad ska ingå i Min vårdplan och när inleds cancerrehabilitering? Det är några frågor som besvaras i denna kortfattade skrift med utvalda generiska texter ur de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

Broschyren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården. Den innehåller information om vad vården ska arbeta med inom områdena:

  • Aktiva överlämningar
  • Cancerrehabilitering
  • Min vårdplan
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Syftet är att tydliggöra vilket arbete som behöver göras inom dessa områden och varför det är viktigt. Broschyren har tagits fram av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska/Min vårdplan och nationella cancerrehabiliteringsnätverket, i samarbete med RCC Väst. På näst sista sidan finns en ruta där du kan fylla i lokala kontaktuppgifter.

Framsida på broschyren Stöd för dig i cancervården

Ladda ner broschyren

Dokumenten är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, webbvisning

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, för utskrift
(Välj liggande format, dubbelsidig utskrift.)

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten, utskriftsversion ensidig

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Informationsmaterial för Mellansverige

Här kan du ta del av informationsmaterial om kontaktsjuksköterska i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Informationsmaterial kontaktsjuksköterskor Mellansverige

RCC Sydöst har en regionalt anpassad informationsbroschyr som du kan ladda ner här.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten