Om oss

På cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor med många års erfarenhet av arbete inom cancervård samt av stödjande samtal. Vi tar emot cirka 3000 samtal, mejl och chattfrågor per år. Samtalen kommer både från cancerberörda, närstående, vårdpersonal och allmänhet.

Cancerrådgivningens mål är att

  • ge psykologiskt stöd till cancerberörda
  • öka patientens förutsättningar att kunna delta i beslut kring vård och behandling
  • öka närståendes förutsättningar att bli delaktiga i vården
  • öka den allmänna förståelsen och kunskapen om cancer och cancersjukdomar

Artikel om Cancerrådgivningen

Film om Cancerrådgivningen