Barn och unga som närstående

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn och unga rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det är hälso- och sjukvårdens skyldighet att ge det utifrån den enskilda individens behov.

Här hittar du som vårdgivare information och vägledning om detta som du kan ha som stöd i ditt arbete.

Ibland är det svårt att veta hur man ska berätta för barn och unga om cancer. Den kunskap som finns är att de ofta mår bra av att få veta vad som pågår i nära vuxnas liv. Annars kan de lätt känna på sig att något är fel och kan skapa egna inre bilder av vad som händer. 

Barn och unga vågar ibland inte fråga om allt de undrar över, eftersom de vill skydda den som är sjuk och visa hänsyn. Då kan det vara bra att stödja någon annan i barnets omgivning i att kunna se om det finns frågor och känslor som behöver komma fram.

Hälso- och sjukvården är skyldig att ge barn och unga det stöd, råd och information som de behöver.

Cancerrådgivningen ger stöd och råd kring cancerfrågor

Att få ett cancerbesked kan vara en mycket omtumlande upplevelse både för den som blir sjuk och för dem som står nära. Det dyker ofta upp många frågor och funderingar. Därför finns Cancerrådgivningen som är ett stöd för dem som på något vis är berörda av cancer, oavsett om man är patient, närstående eller om man bara undrar något.

På Cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor inom cancervård som har tystnadsplikt. Den som ringer får vara anonym.

Cancerrådgivningen tar emot samtal varje helgfri vardag mellan klockan 8.30 och 16.30 på telefon 08-123 138 00. De tar emot också emot frågor via mejl cancerradgivningen@sll.se och via chatt. Läs mer om Cancerrådgivningen här.

Övriga stödfunktioner för barn och unga som berörs av cancer

  • Ung cancer arbetar med att förbättra villkoren för personer som är mellan 16 och 30 och cancerberörda. De menar att man är cancerberörd om man själv har eller har haft cancer eller om man är närstående till någon som har eller har haft cancer.
  • Nära Cancer har en webbsida för den som är ung och står nära någon som har cancer. Här kan de möta unga i liknande situation och kan få svar på frågor av sjukvårdspersonal. 
  • Randiga Huset, för familjer i sorg.
  • Cancerkompisar, stöd på nätet för närstående från 13 år och uppåt.
  • Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm.
  • Barnens rätt i samhället, BRIS.
  • Trossamfund. De flesta trossamfund arbetar med stöd för barn och ungdomar.
  • Rädda barnen.
  • Ericastiftelsen, erbjuder psykoterapeutisk behandling för barn, tonåringar och deras föräldrar.